تعریف اقلیم شناسی

اقلیم شناسی

 تعریف اقلیم شناسی                                                          

اقلیم شناسی  (limatologyc) عبارت است از  مطالعه  علمی  اقلیم  یعنی  توصیف  و نمایش  اقالیم  تجزیه و

تحلیل  عوامل تفاوت بین کاربرد اطلاعات  اقلیمی  در حل مسائل  جامعه  و به عبارت دیگر  هدف  اقلیم شناسی

عبارت است از کشف و تبیین رفتار طبیعی اتمسفر  و بهره برداری  از ان در جهت منافع انسان 

علم اقلیم شناسی از زمانهای بسیار دور برای انسان شناخته شده  بود و مردم ان را وضعیت دراز مدت

حالات اتمسفر می دانستند  و ان را با بیان روز های بارانی.هوای خشک.و پر از گرد و غبار . بادهای شمالی  یا

جنوبی و غیره توصیف می کردند

تقریبا تمام فعالیت های بشری برای تداوم چرخه زندگی  بطور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر هوا واقلیم است

غذایی می خورید .ابی که می نوشید و یا در امور گونان مورد استفاده  قرار می دهید .لباس که برای  مقابله

با نوع خاصی از شرایط  جوی بر تن می کنید .خانه و مسکن که در ان سکونت  دارید  کارهایی که روزانه

در تلاش معاش انجام می دهید .ویا حتی تمام نیرویی که به مدد انها ادامه حیات می دهیدو بطور کلی  تندرستی

و عدم ان .همه وهمه تحت سلطه و اقتدار اب و هوای قلمرو زیست شماست

روش اصلی مطالعه  در اقلیم شناسی  جمع نگری یا کلی نگری  است  یعنی برای مطالعه  هر بخش  از

کره ی زمین محقق اقلیم شناسی  تمام ویژگی های ان مکان را در ارتباط با یکدیگر  و به صورت مجموعه

مرتبط بررسی می کند

در مطالعه اقلیمی داده های لازم در خصوص عناصر اقلیمی  مانند  دما .بارش و سایر عوامل اقلیمی

جمع اوری شده و پردازش گردیده و در جهت  شناسایی استعداد ها و توانایی اقلیم های  روی  زمین

و عملکرد این اقالیم در چرخه حیات برای زندگی انسان بکار می رود

اقلیم شناسی در محدوده  مطالعه به     

بزرگ (acrom):به بررسی اقلیم در سطح کره ی زمین می پردازد

متوسط:(ezom):به بررسی اقلیم در سطح یک محدوده  در حد ناحیه  یا یک شهر می پردازد

کوچک(icrom):به بررسی اقلیم در سطح یک مزرعه یا یک ساختمان می پردازد

 

 

مهندس ان لاین

نویسنده:دانیال دسترنج

گزارش تخلف
بعدی