بیو تکنولوژی کشاورزی

به نام خدا

 

 

 

 

پيشرفت آموزشي در زمينه بيوتكنولوژي كشاورزي

(گسترش بخش بين المللي)

 

 

تهيه كننده: راضيه گندم زاده

دانشجوي كارشناسي ارشد

رشته ترويج و آموزش كشاورزي

 

 

 

زمستان86

 

 

از ميان مباحث عمومي، گسترش بيوتكنولوژي كشاورزي كه مغاير با اصول اخلاقي تغيير ژنتيك محصولات مي باشد مورد توجه قرار گرفته است. اصولاً، عامل توسعه، اطلاعات مبتني بر تحقيق را در باره ي موضوعات كشاورزي ايجاد كرده است. اين مقاله، ابتكار آموزشي دانشگاه فلوريدا در ارتباط با پروژه بيوتكنولوژي كشاورزي (FELAB) را بررسي مي كند.

نياز هاي برآورد شده از سهامداران بخش توسعه داخلي و بين المللي در زمينه بيوتكنولوژي كشاورزي در سال 2001 در مقدمه پروژه ذكر شده است. طبق برآورد ها و بروشور هاي مربوط به آن، وب سايتي جهت توسعه و افزايش اطلاعات عمومي در زمينه هاي بيوتكنولوژي كشاورزي ايجاد شد. نتايج مطالعه ي اين تحقيق نشان مي دهد كه چگونه وب سايت توانسته در جهت آموزش اصول بيوتكنولوژي كه نياز سهامداران در بخش توسعه داخلي و بين المللي را برطرف مي كند، مفيد و قابل استفاده باشد. علاوه بر اين، ارزيابي مشخصي مي كند كه تفاوت معناداري بين سهامداران داخلي و بين المللي در ارتباط با فهم، آموزش و نقش توسعه در زمينه ي آموزش عمومي بيوتكنولوژي وجود دارد.

 

كلمات كليدي: بيوتكنولوژي كشاورزي، برآورد نياز ها، نقش توسعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

    نگراني عموم درباره بيوتكنولوژي كشاورزي موضوع مهمي است كه توسعه در ادامه بررسي نمودار ها و واحد مطالعاتي در هزاره جديد آن را مورد توجه قرار داده است. توسعه  بيوتكنولوژي كشاورزي كه طي آن ژن هاي  خاصي با استفاده از روش هاي زيست مولكولي دستكاري مي شوند. (Reiners & Roth, 1989­)

ميان مباحث عموم كه مغاير است با اصول اخلاقي تغيير و تبديل محصولات غذايي و ايجاد سطح قانونمند، مورد توجه قرار گرفت. همگام با توسعه اصلاح ژني (GM) محصولات، اين تحقيق مهم ترين موضوع بحث عموم است.

در سال 2000 تخمين زدند كه حدود 6/52 ميليون هكتار از زمين ها با بيش از 20 گونه گياهي از طريق انتقال ژني و از سوي 5/5 ميليون كشاورز در سرتاسر جهان زيركشت قرار گرفت (James, 2001). تخمين زدند كه 68درصد اين محصولات در ايالات متحده آمريكا به عمل آمده است كه خود معرف گسترش اصلي در زمينه بيوتكنولوژي گياهي توسط اداره كشاورزي آمريكا است.س

از ديدگاه بين المللي، معامله اين محصولات بحث و گفتگو هاي مهمي را ايجاد كرده است، كه علت آن شايد گوناگوني ديدگاه ها و دستور العمل هايي است كه در ارتباط با نظام غذا هاي تغيير يافته ژني در كشور هاي مختلف وجود دارد.

در حاليكه، بيوتنولوژي قابليت بالابردن امنيت جهاني غذا را دارد، نگراني هاي جدي در ارتباط با استفاده آن، قانون و تأثير آن بر سلامت افراد و محيط وجود دارد. آراء اخذ شده توسط پو (Pew)، پيش قدم در صنعت تغذيه و بيو تكنولوژي نشان داده است كه 55 درصد افرادي كه در اين مورد رأي دادند "اطلاعات زياد" يا "كمتري" راجع به غذا هاي تغيير يافته ژني داشته اند(Nordquist, 2001). البته، 45درصد رأي دهندگان در مورد توانايي كردن دولت در قانوني كردن محصولاتي كه از طريق انتقال ژني به دست آيند، كمتر موافق بوده يا اصلاً موافق نبوده اند (Nordquist, 2001). مطالعه اخير در سال 1986 نشان مي دهد كه اگر چه 66درصد جامعه آمريكا، بيوتكنولوژي را موجب گسترش زندگي بهتر مي دانند، 52درصد آن ها هنوز بر اين باورند كه سازمان هاي تغيير يافته ژني خطر جدي براي سلامت انسان و محيط زيست به شمار مي آيند. .(Reiners & Roth, 1989)

تحقيق نشان مي دهد، اكثريت اطلاعاتي عموم درباره بيوتكنولوژي كشاورزي از طريق رسانه هاي گروهي (Hallman & Metcalfe, 1995) و يا از طريق منابع غير حقيقي مانند شركت هاي بيوتكنولوژي نظير مونسانتو (Monsanto) كه موجب ترويج آن مي شوند و يا سازمان هاي محيطي نظير گرين پيس (Green peace) كه مخالف ترويج آن است، حاصل مي شوند.

اطلاعات اين چنين بر بحث و گفتگو دامن مي زند به اين دليل كه اطلاعات اساس علمي ندارد و راهي متعادل پيش روي مصرف كنندگان قرار نمي دهد. در نتيجه، سؤال ها و نگراني هاي زيادي درباره اين تكنولوژي در ذهن بسياري از مصرف كنندگان شكل مي گيرد. از طرف ديگر، اگر مصرف كنندگان از روند علمي و مزاياي آن آگاه شوند، راحت تر خواهند توانست بيوتكنولوژي را قبول كنند(Radino 1998) .

قسمت بغرنج اين موضوع، عدم اعتماد به دولت و توانايي صنعت در حمايت از مصرف كنندگان است، كه اين عدم اعتماد به دنبال قوانين آمده و از خطرات ايجاد شده توسط تغيير ژني محصولات جلوگيري مي كند (Irani, Sinclair & O, Malley, 2002) اين عدم اعتماد در اروپا بسياري از دولتهاي در حال توسعه بيشتراست از ايالات متحده آمريكا. به عنوان مثال، در اكتبر سال 2002 زامبيا 26000 تن از كمكهاي غذايي ايالات متحده آمريكا را رد كرد ودليل خود در رد اين محصولات را احتمال عدم سلامت محصولات تغيير يافته ژني ذكر كرده است. اگرچه بسياري از كشاورزان و شهرنشينان با سياست رسمي مخالف بودند، اداره هاي كشاورزي زامبيا علت ترس خود را اين گونه ذكر كردند كه: محصولات(GM)ممكن است موجب خرابي و فاسد شدن ذخيره محصولات داخلي شود.

(King, 2002).

مثال آخر اين واقعيت را نشان مي دهد كه از ديدگاه سياست و قانون بين ايالات متحده آمريكا و كشورهاي سراسر دنيا اختلاف نظر وجود دارد كه اين اختلاف در زمينه هاي احتياج به منافع مشاهده شده و خطراتي است كه به بيوتكنولوژي مربوط مي باشد. اين اختلاف نظرها منجر به بحث و مجادله مي شود و توافقهاي بين المللي را تحت تأثير قرار مي دهد. در سال 2000، بيش از 120 كشور قرارداد كارتاجنا(Cartagena)

در زمينه سلامت زيستي را به اثبات رساند كه اين قرارداد پيشنويسي را با مضمون " حمايت در برابر مواجه شدن با خطرات محيطي و تفاوتهاي زيستي مربوط به (Gmo)[ سازمانهاي تغيير ژني ] ارائه كرد(Tapper, 2000, p. l).

در نتيجه اين قانون توسط پنجاه دولت تصويب شد و در 11 سپتامر سال 2003 به اجرا درآمد. در مقابل، ايالات متحده مخالف قرارداد بود و آن را امضا نكرد. سازمان معاملات جهاني بر خلاف اتحاديه اروپا به منظور اعتراض به استمهال [مهلت قانوني] آزاد سازي محصولات جديد تجاري بيوتكنولوژي، بيان داشت كه ممنوعيت استفاده از اين محصولات بر اساس اصول علمي نيست.(Pollock 2003)

چار چوب نظري

بحث و گفتگو در مورد آينده بيوتكنولوژي كشاورزي هنگامي مورد توجه است كه نقش توسعه دوباره مورد توجه و بررسي قرار بگيرد. " خدمات توسعه در زمان پدربزرگانمان مورد توجه نيست ". با نگاهي به توسعه چنين مي توان استنباط كرد كه امروزه،‌ يك سيستم در تعامل با مردم و جوامع است و موضوعات بحث برانگيز آموزشي را مطرح كرده و فرسوي عملكرد كمك هاي متداول عمل مي كند(Ludwig, 2002, P. 259). كميسيون كيلاگ Kellogg پيرامون آينده ايالات و دانشگاه هاي لند Land گرفت در سال 2001 تشكيل شد، با دانشگاه ها همكاري دارد و دوباره نقش توسعه آن را مورد بررسي قرار مي دهد. بحث و گفتگو درباره بيوتكنولوژي اين امكان را فراهم مي آورد تا ماهيت بنيادي نقش و توسعه را با در نظر گرفتن انتقال اطلاعات و تكنولوژي مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم.

از زماني كه اولين خدمات توسعه ملي درسال 1879 در فرانسه ايجاد شد، بسياري از سيستم هاي ملي مأمور شدند تا كشاورزان را از نوآوري ها و اختراعات جديد مطلع سازند. اين مأموريت از جنبه هاي اقتصادي فوايد زيادي براي كشاورزان داشت(Ministere de l,Agriculture, 1882, P.8) .  بيش از يك قرن كه اصولاً توسعه جهاني به دنبال رويكرد انتقال تكنولوژي است و با ايجاد تكنولوژي هاي علم مدار به نام پيشرفت به بهبود آن كمك مي كند. در اين باره، توسعه با ارائه بهترين راه كار ها در تصميم گيري كشاورزان پاسخگوي مراجعين(Seevers, Graham, Gamon, & Conklin)بوده است. اگر چه بسياري از تكنولوژي هاي جديد مانند بيوتكنولوژي كشاورزي بحث برانگيز نيستند، هميشه عدم اطمينان و خطراتي در كاشت زمين هاي زراعتي به شيوه جديد وجود داشته است (Chambers, 1997). بنا به گفته چمبر‍ Chamber سختي هاي بالقوه در عملكرد مشورتي وجود دارد و هميشه در نحوه انتخاب ارائه اطلاعات سختي هايي وجود داشته است. اعتقاد به علم و دانش به عنوان منبع اطلاعاتي بي غرض، از پرسيدن اين سئوال كه تحقيق به نفع چه كساني است جلوگيري مي كند. بيوتكنولوژي كشاورزي مسائل و مشكلات گرسنگي مردم را مورد توجه قرار مي دهد كه آيا اين تكنولوژي ها منجر به اتمام قحطي و گرسنگي مي شود يا نه موضوعي است كه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. به طور مشابه، انقلاب سبز بيان داشته است، تكنولوژي ها در يك چارچوب خاص تمام جوانب را در بر مي گيرند كه در واقع پاسخگوي تمام نيازهاي كشاورزان نيست.(Chambers, 1997)

در واكنش به چنين نگراني هايي، تمركز توسعه بيشتر بر روي گسترش منابع انساني است كه به دنبال رويكرد حل مشكلات  (Swanson, Bentz & Sofranko, 1997)مي آيد، كه در آن عملكردتوسعه،تسهيل مراحل تشخيصي گزينش است(Seevers et al., 1997,p.11)به گونه اي كه بيوتكنولوژي كشاورزي به عنوان يك امكان مطرح مي شود و تمام جنبه هاي بي ثباتي آن مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

در خدمات اطلاعات عمومي، آگاهي هايي كه از سوي انسان ها رواج مي يابند قابل اعتماد نيست و كسي طرفدار اين نحوه اطلاع رساني نمي باشد. در انجمن توسعه حرفه اي كريد Creed ازEpsillon Sigma Phi  عضو افتخاري جامعه براي توسعه ايالات متحده اين چنين عنوان كرد كه " من معتقد به آزادي عقلاني ام تا بدينوسيله تحقيق براي ارائه حقيقت غرض ورزي صورت گيرد.(Seevers et al., 1997)

تحقيق و ارتباطي كه بر پايه اطلاعات تحقيقي صورت مي گيرد، از مرز هاي داخلي فراتر مي رود و اطلاعات جمع آوري شده جامعه جهاني لازمه آن است. يكي از نقاط قوت توسعه خدمات ايالات متحده اعتقاد آن به اصل تحقيق است كه آن را مبناي آموزش و اطلاع رساني مي داند.

با گسترش پيشرفت هاي تكنولوژي، براي پوشش نياز توسعه تكنولوژي بايد مراجعين را از راه هاي انتخابي كه پيشروي آن ها است مطلع ساخت نه "جواب ها" و اطمينان حاصل كرد كه متقاضيان بخش توسعه نسبت به خواسته خود آگاهي دارند. آن ها قادرند تا صحت و دوستي اطلاعات تكنيكي را ارزيابي كنند. آن ها تصميم گيرنده هاي مسئولي هستند (Swanson et al., 1997) آموزش عمومي مهمترين وظيفه توسعه جهاني است و يك برنامه ريزي بالقوه براي اطلاع رساني شنوندگان مختلف در زمينه بيوتكنولوژي كشاورزي صورت گرفته است،(Irani, Sinclair, & O,Malley, 2001 ).

محققاني نظير هوبان Hoban  (1989) بيان داشته اند كه توسعه بايد نقش راهنما و مؤثر داشته باشد و راه كار هاي خلاقانه درباره اين موضوع ارائه شود.

طبق نوشته هاي فوق، تكنولوژي با مقتضي سهامداران و مربيان طرفدار توسعه بين المللي است تا چارچوب اين بحث و گفتگو را مورد توجه قرار دهند.

براي روشن كردن موضوع هايي كه در بالا ذكر شد، نياز به توسعه بين المللي براي ايجاد اطلاعات مبتني بر تحقيق و اطلاعات عيني در زمينه بيوتكنولوژي كشاورزي براي كمك به عموم در اخذ تصميم هايي كه مطلع اند، احساس شد.(Hoban, 1989).

 

اهداف و غرض ها

طبق بحث و گفتگو هايي كه در بالا انجام شد، مورد مطالعاتي به گونه اي مورد بررسي قرار گرفت كه نقش توسعه در آموزش عمومي درباره بيوتكنولوژي كشاورزي مورد بررسي قرار بگيرد. هدف اين مطالعه توزيع گسترش سطح آموزش دانشگاه فلوريدا در زمينه بيوتكنولوژي كشاورزي بود(FEIAB).

در ارتباط با اين پيشرفت، برآورد نياز ها به منظور ارزيابي و مقايسه استنباط هاي داخلي و بين المللي سهامداران در ارتباط با نقش توسعه و راه هاي مؤثر بر اطلاعات ارتباطي درباره بيوتكنولوژي كشاورزي و گروه هاي داخلي و بين المللي صورت مي گيرد.

روش ها

با حمايت خدمات نوسعه مشاركتي فلوريدا، كاوشگران پروژه اي را به منظور تحقيقات منابع و مواد مربوط به بيوتكنولوژي كشاورزي در اينترنت راه اندازي كرده و نياز ها را بنا به توسعه اي شخصي برآورد كردند. سهامداران توسعه اين بخش با در اختيار داشتن نمونه هاي هدفمند از انجمن بيوتكنولوژي كشاورزي و آموزش توسعه تكنولوژي(AIAEE) كه تعداد اعضاي آن 71 و آژانس هاي توسعه فلوريدا در ايالات متحده كه تعداد آن 109واحد بود به طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفتند تا احتياجات خود را در ارائه اطلاعات در زمينه بيوتكنولوژي كشاورزي و دادن خدمات به مراجعين خود محقق سازند.

شركت كنندگان از طريق نامه هاي پستي و با استفاده از طرح تحقيقاتي مورد مطالعه در نظرسنجي شركت كردند و محقق پرسشنامه اي تنظيم كرد كه از سوي متخصصان مورد بررسي قرار گرفت تا نظر خود را درباره صحت و درستي تحقيق ابراز دارند.

در پرسشنامه 32سئوال كه به صورت Likert درجه بندي شده بودند، در رديف هايي از يك تا هفت نوشته شده بودند دانش و سطح آگاهي شركت كنندگان درباره بيوتكنولوژي كشاورزي، روش هاي مصرف كنندگان و مراجعين، نيازها، مخالفت ها، نقش بسط دهندگان و سئوال هاي مربوط به جمعيت نگاري موضوع هايي بودند كه در اين پرسشنامه مطرح شدند. داده ها با استفاده از بسته اي كردن اطلاعات آماري در زمينه نرم افزار دانش اجتماعي (SPSS) مورد بررسي قرار گرفت. مورد استاندارد آلفا براي نتيجه مقياس 72بود.

طبق نتايج ارزيابي مواد در دسترس در زمينه بيوتكنولوژي كشاورزي و برآورد نيازها، عمده كاوشگران، وب سايت تحقيقي براي مصرف كنندگان و آموزگاران ايجاد كرده اند.

اين سايت موضوعات داخلي و بين المللي پيرامون بيوتكنولوژي كشاورزي و اطلاعات علمي را در اختيار مصرف كنندگان و آموزگاران توسعه تكنولوژي قرار مي دهد.

اينترنت وسيله اي است كه براي بحث و تبادل نظر و ارائه كمكهاي آموزشي در اختيار مراجعين قرار مي گيرد و نظر مربيان و راهنماها در اين سايت بيان مي شود، اطلاعات مورد نياز از صفحات اصلي با هزينه كم و يا به صورت رايگان از وب سايت ذخيره مي شود. مشتركان اين سايت مصرف كنندگان و مربيان فلوريدا هستند. و به اين دليل كه در بيوتكنولوژي كشاورزي موضوعهاي بين المللي مهمي مطرح مي شود، محققان تصميم دارند تا در جنبه هاي بين المللي اين بحث به خوبي مشاركت كنند.

براي تسهيل استفاده از وب سايت، وب سايت به منابع اطلاعاتي اصلي درباره بيوتكنولوژي تقسيم شده است("كه شامل صفحات اصلي، پرسش سؤالهاي متداول، فهرست اصطلاحات و امتحان (كوتاه)، بيوتكنولوژي در فلوريدا، بيوتكنولوژي در ايالات متحده و بيوتكنولوژي در ميدانهاي بين المللي است.") (شكل 1 راببينيد ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه "درباره ايالات متحده"كه متصل به صفحات سايت است و موضوعهاي جديد و اخبار بيوتكنولوژي كشاورزي سايت را كامل كرده است.

در بررسي منابع شبكه اينترنتي در زمينه بيوتكنولوژي كشاورزي مشخص مي كنند، هنگامي كه اطلاعات تخصصي و جزئيات داده ها زياد است، با كمبود خلاصه مشخصي از اطلاعات درباره موضوعهاي بين المللي مواجهيم كه اين خود براي مصرف كننده متوسط يك ارزش تلقي مي شود. بنابراين، قسمت بين المللي سايت شامل صفحاتي است كه موضوع هاي وابسته به تنوع زيستي، نگرانيهاي جهان در حال توسعه ، سلامت غذا، قوانين عقلاني و معاملات را توزيع مي دهد.

با تشخيص پيچيدگي و ماهيت تكامل يافته اين موضوع ها به اين نتيجه مي رسيم كه نويسندگان فقط خلاصه هايي از موضوع مورد بحث را مطرح كرده اند و اين كار با اطمينان از پيوستهاي تحقيقات اخير انجام مي شود تا بدين وسيله ديدگاه وسيعتري را ايجاد كند.

كاوشگران جمع آوري داده هاي وب سايت را گسترش مي دهند. ارزيابي هاي اوليه در دانشگاه فلوريدا، هجدهمين كنفرانس سالانه  AIAEEو انجمن بين المللي كشاورزي و توسعه آموزشي در دوربان Durban ، جنوب آفريقا صورت گرفت..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتايج:

برآورد نيازها، روشها، دانش، درك و احتياجات آموزشي بيوتكنولوژي كشاورزي در پرسشنامه مطرح شد و دانش پاسخ دهندگان را مورد ارزيابي قرار داد. سؤالهاي بيشتري در مورد درك روشهاي بكار گرفته شده از سوي مراجعه كنندگان در زمينه بيوتكنولوژي كشاورزي در پرسشنامه ها مطرح مي شوند.

ديدگاه پاسخ دهندگان پرسشنامه در توسعه بيو تكنولوژي كشاورزي نقش دارد و مورد ارزيابي قرار گرفت . براي مقايسه پاسخ هاي دو گروه از سهامداران توسعه به جدول شماره 1 رجوع كنيد.

  جدول 1

نتايج آماري از استنباط روش هاي بيوتكنولوژي كشاورزي در ارتباط با توسعه               

 

بين المللي

داخلي

 

t-value

SD

M

N

SD

M

N

پاسخ ها

-6.47**

1.27

4.58

71

1.39

3.25

108

درك تكنولوژي

-0.13

1.53

3.69

70

1.75

3.65

109

فقط قواعد و قوانين عادي الزامي است

-7.61**

1.31

5.27

70

1.67

3.45

109

بيوتكنولوژي كيفيت زندگي را بهتر مي كند

-10.50**

1.19

5.64

69

1.57

3.32

109

تحقيقات در زمينه رويكرد بيوتكنولوژي بايد افزايش يابد

-0.44

1.36

3.91

70

1.39

3.82

108

مصرف كنندگان كشور من با بيوتكنولوژي موافق اند

0.92

1.82

3.81

68

1.77

4.07

107

توسعه بايد بر سر مسئله بيوتكنولوژي پافشاري كند

-7.28

1.46

6.06

67

2.56

3.56

108

توسعه بايد اطلاعات عيني و متعادل ارائه دهد

توجه: در معيار Likert مواردي درجه بندي شده است كه 7= اكثريت آراء موافق و 1=آراء مخالف P<0l

 

در جدول شماره 1 چنين مي توان استنباط كرد كه تفاوتهاي معناداري بين دو گروه از سهامداران پيرامون موضوع خاصي وجود دارد. به عنوان مثال : بسط دهنگان بين المللي در زمينه توسعه آگاهي بيو تكنولوژي كشاورزي سطح آگاهي خود را بيش از بسط دهندگان داخلي ارتقاء مي دهند. و اطلاعات خود را پيرامون بيو تكنولوژي كشاورزي بالامي برند(فلوريدا) توسعه انجام شده(t= -6.47;p<.01) بسط دهندگان بين المللي به طور قابل توجهي روشهاي بهتري را براي همكاري بيوتكنولوژي كشاورزي با سطح كالاي عموم نسبت به قابليت توسعه در فلوريدا ارائه مي دهند (t= -7.61;p<.01) .

با حمايت بيشتر براي تحقيقات بيشتر مي توان به ثبات بيشتر دست يافت

 (t= -10.50;p<.01) جالب است بدانيد، بر خلاف تفاوت در روشهاي شخصي بكار گرفته از سوي بسط دهندگان روش بيو تكنولوژي كشاورزي، پاسخ دهندگان پرسش نامه چه افرادي كه خانگي بود، و چه آنهايي كه بين المللي هستند، متوجه اين نكته شده اند كه عموم مردم در زمينه بيوتكنولوژي كشاورزي نامطمئن و مردد هستند. كه البته اين نتيجه بدون در نظر گرفتن تفاوت معنادار از استنباط روشهاي مصرف كنندگان به دست آمده است

(t= -0.44;p<.66).

سهامداران بين المللي و سهامداران ايالات متحده، نظرات متفاوت قابل توجهي پيرامون نقش گسترش بيوتكنولوژي كشاورزي دارند.

در حالي كه هر دو گروه در باره اين موضوع كه آيا توسعه بايد بر مسئله تاكيد و پافشاري كند يا نه(t= 0.92;p<.36) اظهار بي طرفي كردند، گروه بين المللي متقاعد شدند كه توسعه بايد ديدگاه متعادلي را بر سر اين موضوع دنبال كند و نبايد جانبدارانه پافشاري كند. نتايج آزمايشT-testنشان مي دهد كه تفاوت معناداري بين دو گروه وجود دارد

(t= -7.28;p<.01).

براي افزايش آگاهي سهامداران بين المللي ، سؤالهاي آموزشي مبني بر نياز پاسخ دهندگان در نظر گرفته شده است. در پرسشنامه اين سؤال مطرح شده بود كه نحوه آمادگي و آموزش مهارتها چگونه باشد تا آنها بتوانند نقش خود را در تسهيل بحثهاي عموم در زمينه بيوتكنولوژي كشاورزي ايفا كنند.

اين آموزش شامل آموزش از طريق مهارتهاي مديريتي، رسانه هاي گروهي ، افزايش توانايي افراد براي درك علمي/ ارزيابي تحقيق ، تعديل كننده / آموزش ساده در جلسات عمومي يا ايجاد گردهمايي و مهارتهاي ارتباطي / يادگيري نحوه برخورد و ارتباط مؤثر با مستمعين مختلف است.

در حالي كه ، آژانسهاي داخلي آموزش از طريق رسانه را برمي گزينند، سهامداران بين المللي براين باورندكه مهارتهاي ارتباطي مهمترين نيازي است كه بايد به آن توجه كرد

( شكل 3 را ببينيد).

تلاش در جهت آموزش عمومي بيوتكنولوژي ، معرفي و پخش مواد موضوعاتي بود كه مورد

 بررسي قرار گرفت سهامداران بين المللي كه مؤثر ترين برنامه براي آموزش عمومي، صفحات اينترنتي است كه در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد و به اين شكل روند جلسات بحث و مناظره براي عموم آسان تر مي شود انتخاب هاي اصلي براي پخش مواد بيوتكنولوژي كشاورزي در صفحات وب آمده است و به صورت چاپ شده نيز در اختيار آن ها قرار گرفته است.

نتايج نشان داد كه احتياجات اوليه سهامداران در زمينه توسعه بين المللي اين امكان را در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد تا موضوعات مربوط به بيوتكنولوژي كشاورزي را ارزيابي كنند و بتوانند درك بهتري از علم و تكنولوژي داشته باشند(جدول 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

درجه بندي اعتراض ها كه براي سهامداران بين المللي و با توجه به انتقال اطلاعات به مراجعه كننده وجود دارد

1= مهمترين         10= كم اهميت ترين

 

 

SD

انحراف معيار

M

ميانگين

n

تعداد

پاسخ ها

2.09

2.92

65

كمك به مصرف كنندگان، آنچه را كه مي شوند را ارزيابي مي كند

2.61

3.09

64

اطمينان از اينكه رسانه هاي گروهي اطلاعات را متعادل ارائه مي دهد

3.02

3.20

65

فهم و درك دانش و دانش واژه ها

2.39

3.34

65

تشخيص مباحث و موضوع ها

3.77

3.46

65

قابليت پذيرش خدمات توسعه ملي

2.65

3.85

65

فراگيري علم از طريق عموم

3.43

4.17

65

تشخيص نقش ارزش هاي مختلف صادر كننده و نقطه نظر هاي آن ها

3.02

4.35

65

نقص تحقيقات در زمينه خطرات استنباط شده

2.96

4.71

65

كاهش اعتماد مصرف كننده به علم

2.99

4.74

65

كاهش اعتماد مصرف كننده راجع به قوانين دولتي امنيت

 

 

 پاسخ دهندگان بين المللي به پرسشنامه همچنين، اين نكته را نيز بيان كردند كه آن ها بر اين باورند كه بايد به مصرف كنندگان آموزش داد تا آن ها از فوايد بيوتكنولوژي آگاه شوند و به نقطه نظر متعادلي دست يابند(جدول3).

 

 

 

درجه بندي نكات مهمي كه راجع به بيوتكنولوژي كشاورزي بايد به مصرف كنندگان داده شود.

1= مهمترين            7= كم اهميت ترين

SD

M

n

پاسخ

1.89

3.99

67

علم

1.56

2.75

67

فوايد

1.83

2.72

67

ديدگاه متعادل

1.48

4.36

67

قانونمندي مراحل و نحوه عملكرد آن

1.50

3.42

67

خطرات بالذات

1.75

4.00

67

در صورت رخداد خطرات بالذات نحوه واكنش مانند چيست

 

بحث و مناظره و نتايج حاصل از آن:

در اين تحقيق نگرش در زمينه موضوع مورد مطالعه به اين صورت بوده است كه،توسعه وب سايت  FEIABرا شرح دادند وهمچنين اعضاي ايالات متحده و AIAEE كه در استنباط وراهكارهاي به كار گرفته شده براي ايجاد ارتباط مؤثر پيرامون بيوتكنولوژي كشاورزي نقش مهمي را در توسعه داشتند را نيز مورد توجه و بررسي قرار دادند.

با وجود اينكه ،نتايج حاصل از اين مطالعات ابن مسئله را كه ممكن است سهامداران توسعه بين المللي و ايالات متحده در استنباط خود از مطالب اختلاف نظر داشته باشند را مورد توجه و حمايت قرار داد ، بنابراين ، نتايج محدود شد به ترويج توسعه فلوريدا و اعضاي AIAEE

با در نظر گرفتن نقش توسعه در ارائه ي اطلاعات بيوتكنولوژي كشاورزي ، اين تحقيق تفاوت مهمي را كه بين پاسخ دهندگان بين المللي و داخلي است را نشان داد.پاسخ دهندگان بين المللي به پرسشنامه ، طرفدار قاطع ديدگاه متعادلند.كه اين خود منجر به استنباط و درك متفاوت از نيازها و نقطه نظرهاي نقش توسعه در سطح مللي و بين المللي است .

عده اي از پاسخ دهندگان به پرسشنامه نقش پررنگتري در توسعه تكنولوژي دارند ، در حاليكه ديگران بر اين مسئله پافشاري نكرده و خواهان وضعيت تعادل و اطلاعات عيني درباره اين موضوع اند.

اين دو رويكرد نياز براي ايجاد سازمان هاي توسعه به منظور مشخص كردن سطوح بنيادي، ملي و بين المللي را برطرف مي كند. وظيفه اصلي آن ها آموزش و ارتقاي تكنولوژي هاي

 جديد به طور عام و بيوتكنولوژي به طور خاص مي باشد. بسط دهندگان بين المللي با انتخاب صفحات اصلي روش پخش مواد براي تأمين نياز مشتريان را مورد توجه قرار داده و در تأمين اطلاعات وب به اعضاي FIEAB اعتبار دادند. براي دريافت اطلاعات مربوط به بيوتكنولوژي كشاورزي مي توان به صفحات وب سايت و صفحات چاپ شده مراجعه كرد. بنابراين براي دستيابي به اين يافته ها مي توان صفحات اصلي وب را ذخيره كرده و به اين ترتيب نياز مهمي از مربيان بخش توسعه رفع مي شود. طراحي وب سايت منجر به آموزش بيشتر در زمينه بيوتكنولوژي كشاورزي از طريق گسترش واحد بين المللي بيوتكنولوژي كشاورزي شده است. نتايج مطالعات نشان مي دهد كه استنباط و درك بسط دهندگان در زمينه بيوتكنولوژي كشاورزي متفاوت است و با در نظر گرفتن موضوع هاي بين المللي، نياز افراد براي آموزش، گسترش مهارتهاي ارتباطي و اطلاعات و وسايل آموزشي وجود دارد.

علاوه بر آموزش بيوتكنولوژي از طريق اطلاعات وب سايت و صفحات اصلي اينترنت، مربيان بخش توسعه از كانال هاي ارتباطي ديگر نيز استفاده مي كنند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه پاسخ دهندگان به پرسشنامه تسهيل گردهمايي هاي عمومي و بحث و مناظره بر سر اين موضوع را لازم دانستند تا بدين وسيله اطلاعات عيني در مورد خطرات احتمالي و فوايد بيوتكنولوژي كشاورزي را جمع آوري كنند. در اين متن، بين موضوع هاي مورد مطالعه متخصصان و مشتريان آن ها و تسهيل روند اطلاعات رابطه وجود دارد. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد كه حتي خود بسط دهندگان بنا به نقش و ديدگاهشان در زمينه بيوتكنولوژي كشاورزي به گروه هايي تقسيم مي شوند. با توجه به ادامه بحث و مناظره در ارتباط با بيوتكنولوژي كشاورزي لازم است كه جوامع آموزشي و علمي در تربيت مربيان توسعه و اطلاع رساني به عموم با ارائه اطلاعات عيني در زمينه داخلي و بين المللي بيوتكنولوژي كشاورزي پيش قدم شوند. گروه هاي نظير آموزش خلاق فلوريدا در زمينه بيوتكنولژي كشاورزي بايد در تعيين نياز آژانس ها و تهيه وسايل كمك آموزشي نقش مؤثر داشته باشند تا نقش توسعه مراجعه كنندگان گسترش يابد. علاوه بر اين، بحث و مناظره بر سر بيوتكنولوژي كشاورزي ممكن است اهميت ويژه داشته باشد به اين دليل كه بيوتكنولوژي كشاورزي اين انگيزه را در افراد ايجاد مي كند تا سئوال هاي بنيادي مربوط به نقش توسعه را با در نظر گرفتن تكنولوژي قرن 21 و توجه به چگونگي، علت و نحوه آموزش توسعه مورد بررسي قرار دهد.

 

 

 

 

انتشار این مطلب توسط سایت مهندس ان لاین

 

گزارش تخلف
بعدی