رادار هواشناسی ایران


رادار يكي از ابزارهاي مهم اندازه گيري پارامترهاي هواشناسي است كه با ارسال امواج الكترومغناطيس و دريافت بازتاب آن همانند يك تيغ جراحي فضاي تحت پوشش را مي شكافد و اطلاعات جوي رابدست مي آورد.از مزيت هاي رادارهاي هواشناسي پيوستگي زماني و مكاني اندازه گيري هاي آن است كه به عنوان داده هاي تكميلي در پيش بيني دقيق تر مكان و زمان وقوع پديده هاي جوي به حساب مي آيد.

شروع مطالعات:مطالعات طرح شبكه رادار در ايران از سال 1377 توسط كارشناسان سازمان هواشناسي جهاني و ايران شروع شد.

شبكه رادار: در شبكه رادار هواشناسي ايران 12 نقطه طراحي شده كه در فاز نخست سه نقطه در نيمه غربي كشور تجهيز و راه اندازي خواهد شد.اولين آن در اهواز نصب و دو دستگاه ديگر پس از رفع مشكل زمين در تهران و تبريز نصب خواهد شد.

مكان يابي: عمليات سايت يابي رادار اهواز توسط كارشناسان سازمان هواشناسي جهاني صورت گرفت.

شروع عمليات: عمليات ساختمان مخابرات و برج و امكانات جنبي آن در سال 82 توسط سه شركت ايراني شروع شد.

نوع دستگاه: رادار s باند كه از شركت گماترونيك آلماني خريداري شد.

ميزان و محل اعتبار: هزينه خريد رادار 2.5 ميليون دلار و هزينه ساختمان و برج رادار حدود 300 ميليون تومان مي باشد كه از محل اعتبارات ملي هزينه شده است.

اطلاعات رادار: اين دستگاه اطلاعات كاملي را از بارندگي بويژه طوفانهاي رعد و برق كه ايجاد رگبار و سيل و آبگرفتگي مي كنند به صورت لحظه اي در اختيار كاربران قرار مي دهد اين اطلاعات در پيش بيني هاي كوتاه مدت فوق العاده مهم است.ضخامت ابر،اندازه قطرات،جهت حركت و زمان و مكان بارش از جمله عوامل مورد اندازه گيري آن بشمار مي رود.علاوه بر اين رادار اطلاعات مربوط به حركت حشرات و آفات نباتي نظير ملخ ،ذرات معلق در هوا مانند گرد و خاك شن و ذرات آلوده كننده مانند دود را در اختيار قرار مي دهد.همچنين اين دستگاه اطلاعات مربوط به تغييرات سمت و سرعت باد با ارتفاع كه به آن وينديشر مي گويند و در نشست و برخاست هواپيما اهميت دارد را مشخص مي كند.

راداري كه در اهواز نصب و راه اندازي شده داراي مشخصات فني زير است:

1- باند فركانس s كه استفاده از اين باند فركانس براي مناطق حاره اي و نواحي با بارشهاي شديد و رگباري مانند خوزستان توصيه شده است.

2- توان ارسالي آن 750 كيلو وات مي باشد .

3- مجهز به تكنيك داپلري است كه امكان اندازه گيري سرعت حركت پديده هاي هواشناسي را فراهم مي كند.

4- برد رادار در دو مد داپلري و غير داپلري بترتيب حدود 150 و 400 كيلومتر مي باشد.

5- امكان تجهيز به پلاريزاسيون دوگانه جهت تشخيص بهتر نوع بارش مي باشد.

6- امكان دسترسي به پائين ترين سطح از داده هاي رادار ( سيگنال Q *I )كه در جهت استفاده در كارهاي تحقيقاتي سطح بالا مورد استفاده قرار مي گيرد.

7- انتقال محصولات از طريق شبكه به كاربر يا كاربران يا يك مركز كامپيوتر

8- ذخيره كردن محصولات داده هاي رادار

9- قطر آنتن و گنبد آن بترتيب 8.5 و 11.65 تر مي باشد.

10- ارتفاع آن از سطح زمين 35 متر است.

11- كاملا اتوماتيك و كنترل از راه دور مي باشد.

12- داراي سيستم عيب ياب و نمايش عملكرد رادار مي باشد.

محصولات رادار: محصولات رادار متنوع است كه در دسته بندي زير تقسيم مي شوند.

· ميزان آب قابل بارش

· شدت بارش در سطح زمين ،مقدار بارش در مدت زمان مشخص و …

· اخطار و پيش بيني پديده هاي مخرب نظير تگرگ ،سيل.

· ره گيري مسير طوفان و باران

· محصولات چينش باد مانند چينش افقي باد-چينش قائم باد و تعيين لايه تربولانس

· تشخيص پديده هائي مانند طوفان گرد و خاك،نواحي همگرايي و واگرائي ،جبهه گاستي .تعيين سيكلونهاي ميان مقياس و …

· با بكارگيري محصولات رادار بهبود قابل توجهي در پيش بيني هاي كوتاه مدت رخ خواهد داد.ضمن اينكه استفاده از اين اطلاعات در هوانوردي و آبشناسي بسيار مهم مي باشد.


انتشار از دانیال دسترنج

گزارش تخلف
بعدی